หุ่นโชว์เสื้อผ้า
หุ่นผ้าเด็กหัวไม้ฐานกลม M (ขนาดกลาง)
หุ่นผ้าเด็กหัวไม้ฐานกลม M (ขนาดกลาง)